Blahoslavený Monsignore Adolph Kolping

(8. 12. 1813 – 4. 12. 1865) byl německý katolický kněz, sociální reformátor a zakladatel  Kolpingova díla, rozsáhlé sociální federace zajišťující, mladým lidem, vzdělání a podporu v nouzi. Je blahoslaveným římskokatolické církvě, kde se jeho památka slaví 6. prosince.

Život

Kolping vyrůstal ve velmi chudých poměrech jako čtvrté dítě pastevce ovcí. V 18 letech odešel do Kolína nad Rýnem jako asistent obuvníka. Sám usiloval o vyšší vzdělání. Studoval teologii v Mnichově, později také Bonnu a Kolíně nad Rýnem. Byl šokován životními podmínkami lidí, což ovlivnilo jeho rozhodnutí stát se knězem.
10. 4. 1845 byl v Kolíně nad Rýnem vysvěcen na kněze. Roku 1862 se stal farářem v kostele početí Panny Marie. V tomtéž roce mu byl papežem Piem IX. udělen titul monsignore.

V roce 2003 se v německé televizní anketě Naši nejlepší umístil na 11. místě.

Kolpingovo dílo.

V roce 1850 Kolping spojil již existující Jednoty katolických tovaryšů do jedné federace. Toto spojení je základem dnešních mezinárodních Kolpingových rodin. Během jeho života vzniklo celkem více než 400 domů nejen v Evropě, ale i v Americe.

Pouze v Německu je dnes více než 275 000 členů Kolpingova díla, tvořících 2730 místních Kolpingových rodin, čímž představují největší sociální federaci v zemi. Celosvětově je organizace činná v 59 zemích a má více než 470 000 členů, rozdělených do asi 5000 Kolpingových rodin.

V českých zemích

Většina Kolpingových domů byla založena v letech 1848 - 1898. Celkem vznikly přibližně v 60 městech, z toho nejvýznamnější působily v Praze, Brně, Kroměříži a Znojmě. Tyto jednoty naplňovaly myšlenku Adolpha Kolpinga, pomoci mladým lidem přicházejícím do města na zkušenou, poskytnout jim střechu nad hlavou a zázemí. Usilovaly o zdravý růst mladých lidí a jejich zapojení do sociálně prospěšné a společenské činnosti. Kolpingovy domy se staly vyhledávanými středisky studující, služebné a řemeslnické mládeže.  

Po dlouhém a nuceném přerušení činnosti v důsledku zákazu nacistickým a později komunistickým režimem, se činnost organizace (již pod novým názvem "Kolpingovo dílo") znovu obnovuje. Občanské sdružení Kolpingovo dílo České Republiky (KD ČR) vzniká 21. října 1992 a hlásí se k odkazu Jednot katolických tovaryšů.

Základním článkem Kolpingova díla jsou Kolpingovy rodiny, kterých je v současnosti na území České republiky registrováno přes 40. Většina Kolpingových rodin se zaměřuje především na práci s dětmi a mládeží. Snaží se je motivovat k aktivnímu zapojení do činnosti a podpoření zájmu o dění v jejich okolí a ve společnosti. KD ČR bylo 13. února 1993 přijato do Mezinárodního Kolpingova díla.

Praha

Kolpingova rodina Praha 8 - nezisková organizace - je kolektivním členem Kolpingova díla ČR a Mezinárodního Kolpingova díla. Svou činností usiluje o naplnění odkazu zakladatele Adolfa Kolpinga: „Bolesti doby vám ukážou, co máte dělat“.

Matky dětí, žijící v azylovém Kolpingově domě, byly v dětství často zanedbávané, nebo dokonce týrané. Chybělo jim bezpečné zázemí rodiny a dobré rodičovské vzory, od kterých by převzaly návyky potřebné pro vlastní úspěšné mateřství. Některé vyrůstaly v dětském domově, zažily násilí. Tato negativní zkušenost hrozí i jejich dětem. Rizikový způsob života, domácí násilí a trestná činnost jsou jevy, které se často přenáší z generace na generaci. Děti matek z azylových domů jsou ohroženy citovou deprivací, sociálním vyloučením a chudobou. Jejich matky však mají zájem naučit se své děti vychovávat a porozumět jejich potřebám, proto vyhledaly pomoc azylového Kolpingova domu. Zde se jim otvírá možnost, aby v průběhu dlouhodobého pobytu zvrátily předurčení svého dítěte k sociálnímu vyloučení.

Podpořte i Vy kvalitu nové české generace